QUEEN SILVIA NURSING AWARD SVERIGE

Att uppmärksamma sjuksköterskors röster

Queen Silvia Nursing Award är ett projekt som med stöd från hennes majestät drottning Silvia är gjort för att främja positiv utveckling, tillväxt, innovation och skicklighet inom sjuksköterskeyrket, speciellt med avseende på äldrevården. Såväl arbetande som studerande sjuksköterskor kan ansöka.

Priset grundades av Swedish Care International och Forum For Elderly Care in Sweden och har genom åren expanderat till flera länder genom nära samarbete med utvalda huvudpartners i respektive land och lokala partners.

Priset i Sverige organiseras av Swedish Care International och en grupp lokala partners.

Vad är syftet med det här priset?

Bristen på sjuksköterskor och ett snabbt åldrande samhälle ställer höga krav på moderna sjukvårdssystem. Tyvärr är arbetet sjuksköterskor utför undervärderat, speciellt inom äldrevård och behandling av demenssjuka. Trots deras väsentliga roll i samtliga aspekter av sjukvårdsmiljön, får de inte den uppskattning de förtjänar.

Queen Silvia Nursing Award ger sjuksköterskor en röst och uppmärksammar kreativ och problemlösningsrelaterad talang inom yrket. Priset främjar progressiva, välgenomtänkta och smarta idéer genom hälsosam konkurrens, vilket i sin tur stärker sjuksköterskeutbildningar, sjuksköterskeyrket och möjligheterna en sjuksköterska har, samtidigt som det förbättrar sjukvårdsförmågan globalt.

Hennes majestät drottning Silvia

Queen Silvia Nursing Award grundades 2012 som en födelsedagspresent åt hennes majestät drottning Silvia för att hedra hennes mångåriga värnande för, och engagemang i, frågor rörande sjuksköterskor och kvalitetsvård åt äldre samt människor med demensdiagnos.

Hennes majestät drottning Silvia har sedan 90-talet då hennes numera bortgångna mor blev diagnostiserad med demens, haft väletablerade kopplingar till, och visat stöd för, demensvård och generell vårdrelaterad verksamhet. Hennes majestäts har därefter med hjälp av sitt namn framkallat stöd åt flera svenska initiativ, däribland stiftelsen Silviahemmet, som erbjuder träning inom demensvård och behörighetsprogram; Dementia Forum X:s globala möten rörande demens; och Queen Silvia Nursing Award. För att uppmärksamma hennes majestäts engagemang inom äldrevården och demensvården, utseddes drottningen december 2018 till hedersambassadör av Alzheimer’s Disease International.

Varje år delar hennes majestät ut Queen Silvia Nursing Award till medlemsländers vinnare.

Historik

Queen Silvia Nursing Award etablerades 2012. Den första vinnaren kröntes på Silvias födelsedag, 23 december 2013.


I början gällde priset enbart Sverige, men ett stipendium skapades i Finland 2014. Queen Silvia Nursing Award fick sitt primära stöd från Swedish Care International och Forum For Elderly Care.

Under 2016 fortsatte Queen Silvia Nursing Award sin expansion och kom till Polen genom ett samarbete med Medicover Foundation, vilket är en del av Medicover Poland.


Stipendiet expanderade ytterligare 2017 till Tyskland genom samarbete med St. Anna Stift, Kroge och Förderverein Anna Wassenb

Under 2020 expanderade Queen Silvia Nursing Award till Litauen genom Addere Care och till USA genom University of Washington School of Nursing. På grund av pandemins oerhörda påverkan på världshälsan var temat under 2020 idéer och lösningar för att förbättra sjukvårdsrespons och vårdmiljöer relaterade till COVID-19.


Under 2021 expanderade Queen Silvia Nursing Award till São Paulo-delstaten, Brasilien, genom Vibe Saúde. Nya länder planerar dessutom att bli medlemmar.

Gå med oss

Ansök nu
Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter – ta chansen! Alla idéer välkomnas!
Bli en partner
Bli en sponsor eller samarbetspartner till priset.
Ansök nu
Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter – ta chansen! Alla idéer välkomnas!
Bli en partner
Bli en sponsor eller samarbetspartner till priset.

Har du frågor? Kontakta oss

Om du har frågor eller förslag, vänligen skicka ett meddelande. Vi svarar så snart som möjligt.
Tack! Ditt meddelande har tagits emot!
Oj! Något gick fel när formuläret skickades in.