QUEEN SILVIA NURSING AWARD SVERIGE

Ingen idé är för liten

Det går att delta så länge du är en sjuksköterska eller sjuksköterskestudent i Sverige! Skicka in din idé om hur äldre- och demensvården kan förbättras. Du kan skicka in hur många idéer du vill. Det går dessutom alldeles utmärkt att ansöka på svenska.

Tema 2021:
Idéer för att förbättra äldre- eller demensvården
Ansökningsperiod:
1 september 2021 – 1 november 2021

Vinnare får

Prissumma på 60 000 Kr
Diplom från Hennes Majestät Drottning Silvia
Skräddarsydda inlärningsmöjligheter
Internationellt nätverksbyggande
Prisceremoni i Stockholm, Kungahuset

Vanliga frågor

Vem kan ansöka?

Arbetande sjuksköterskor och undersköterskor samt studerande sjuksköterskor och undersköterskor

När kan jag ansöka?

Mellan 1 september och 1 november 2021.

Vad för sorts idéer letar ni efter?

Du kan skicka in vilken idé som helst så länge det är relaterat till förbättring av äldre- eller demensvård. Det spelar ingen roll om din idé är hypotetisk eller implementerad.

Hur många gånger kan jag ansöka?

Du kan ansöka hur många gånger du vill!

Kan min ansökan vara skriven på svenska eller måste jag använda engelska?

Det går alldeles utmärkt att ansöka på svenska.

De flesta projektaktiviteter (bl.a. möten med juryn) och kommunikation med organisatörer som Swedish Care International i Sverige kommer utföras på svenska eller engelska. Kunskaper i engelska är inte ett krav, men det underlättar slutceremonin och andra internationella aktiviteter som främst utförs på engelska.

Vilka är jurymedlemmarna?

Juryn består av svenska partners till Queen Silvia Nursing Award. Dessa organisationer vill alla förbättra möjligheterna för sjuksköterskor med talang i sina respektive regioner. De kommer arbeta tillsammans för att utvärdera alla inskickade idéer.

Hur kommer idéerna utvärderas?

Varje inskickad idé eller lösning kommer utvärderas utifrån följande kriterier:

1) Relevans inom äldre- och demensvård

 • Är problemet som adresseras relevant?
 • Vad skulle fördelarna vara för sjuksköterskor och vårdteam som anammar din idé eller lösning?
 • Är idén kreativ?
 • Är idén unik? Vilka tester, forskning eller genomförbarhetsstudier har gjorts av kandidaten?

2) Skalbarhet och tiden det tar att verkställa

 • Hur brett kan din idé eller lösning (potentiellt) implementeras?
 • Har implementeringsprocessen tänkts igenom väl?

3) Utvärdering av ansökande

 • Är ansökande beredd att försvara sin idé eller lösning?
 • Är ansökande kommunikativ, har lätt att engagera juryn och använda vetenskapsbaserad bevisföring för att övertyga juryn om idéns tillämplighet?
 • Har ansökande potential att bli aktiv förespråkare och representant för sjuksköterskeyrket och priset?

Hur vet jag om jag gått vidare i urvalsprocessen?

Finalisterna kommer utses i slutet av november 2021. Varje finalist kommer personligen kontaktas av lokala organisatörer.

Hur kommer finalisterna tillkännages?

I november 2022 kommer fyra finalister tillkännages (två som är sjuksköterskor eller sjuksköterskestudenter och två som är undersköterskor undersköterskestudenter.

I slutet av november 2022 kommer den femte och sjätte finalisten att väljas ut baserat på röstning på sociala medier.

Den femte finalisten kommer att väljas ut från en grupp bestående av sjuksköterskor eller sjuksköterskestudenter som har bidragit med idéer.

Den sjätte finalisten kommer att väljas ut från en grupp består av undersköterskor eller undersköterskestudenter som har bidragit med idéer.


Vad kommer hända på jurymötet?

I början av december kommer ett jurymöte äga rum. Det är ett halvdagsmöte som man kan delta i online eller på plats i Sverige.

Detta är en möjlighet för juryn att höra varje finalists idé presenteras formellt. Varje presentation kommer pågå i 10 minuter. Efteråt får juryn möjlighet att ställa frågor.


När utses vinnaren?

Den svenska vinnarstipendiaten kommer utses 23 december 2021 för att ära traditionen av att utse vinnaren på Hennes Majestät Drottning Silvias födelsedag.

Vad behöver jag veta om jag vinner Queen Silvia Nursing Award?

Som utvald stipendiat av Queen Silvia Nursing Award är du berättigad till ett stipendium på 60 000 kr och specialgjorda inlärnings- och nätverkandemöjligheter med partners i Sverige. Ytterligare internationella aktiviteter kan också organiseras. Du förväntas ta emot ditt diplom från Hennes Majestät Drottning Silvia under prisceremonin i Stockholm (kostnaderna täcks).

Som vinnande stipendiat måste du kunna delta i huvudaktiviteter relaterade till projektet (t.ex. prisceremonier och möten med huvudstipendiater) och vara villig att representera priset i allmänna sammanhang (intervjuer, inlägg på sociala medier, osv).

Här hittar du mer information om vinnaravtalet.


Var kommer min idé tillkännages?

Ditt namn, din organisations eller ditt universitets namn, idé(er) och bild kan komma att användas

 • Av projektpartners på sociala medier
 • I det årliga tillkännagivandet av projektets bästa idéer på projekthemsidor, nyhetsbrev och genom andra kanaler
 • Pressmeddelanden och annan kommunikation relaterad till projektet om du blir stipendiat

Vad händer efter 23 december då vinnaren utsetts?

Learning and networking opportunities will be arranged by Swedish Care International and the winners in 2023. Winners must be ready to attend these learning and networking opportunities as part of their winner agreement. All travel expenses associated with the winners’ learning and networking opportunities will be covered by Swedish Care International.

Information om prisceremonin kommer att tilldelas vinnarna så snart som möjligt av Swedish Care International. Eventuella resekostnader i samband med deltagandet i den stora prisceremonin kommer att täckas av Swedish Care International.


När får jag mitt pris?

Du kommer få ditt stipendium på 60 000 kr strax efter huvudceremonin. Senast innan början av nästa projektcykel (september 2023).

Måste jag använda de specialutformade inlärningsmöjligheterna?

De specialutformade inlärningsmöjligheterna är en central och obligatorisk del av stipendieprogrammet.

Dessa möjligheter är specialgjorda för att passa ditt schema och din tillgänglighet. Nedan följer några exempelaktiviteter:

 • Introduktion till partnerorganisationer
 • Delta i konferenser, workshops och utbildningsrelaterade aktiviteter med partnerorganisationer
 • Arbeta tillsammans med sjuksköterskor på ett äldreboende
 • Besöka olika avdelningar och lära dig om deras arbetssätt och sjuksköterskans och/eller undersköterskan roll i olika processer
 • Besöka ett produktutvecklingsföretag för att lära dig om deras företag och potentiella roller sjuksköterskor kan ha i deras organisation.
 • Delta i aktiviteter relaterade till huvudpartners och andra partnerorganisationers marknadsföring
 • Träffa vinnare och deltagare från andra länder (via nätet eller fysiskt)

Organisatörerna av Queen Silvia Nursing Award och partners kommer arbeta med dig för att på ett flexibelt sätt kunna arrangera dessa aktiviteter. Målet är att du ska få ta del av så många olika perspektiv inom sjukvården och relaterade industrier som möjligt.

Var god läs igenom vinnaravtalet för mer information.


Vi har lokalt stöd från:

QSNA är en unik chans att utvecklas både yrkesmässigt och personligt. Det ger dig en skjuts i karriären och du får möjlighet att se många olika sidor i vården vilket är otroligt inspirerande. Det ger dig också möjligheter att knyta viktiga kontakter och möta människor som kan ge dig tips och inspiration för din framtida utveckling som sjuksköterska.

Rebecca Eriksson
Queen Silvia Nursing Award Sverige vinnare, 2017

Jag är så stolt över mig själv som vågade och vann och jag har tagit tillvara på alla erfarenheter som Queen Silvia Nursing Award gett mig!

Jag tycker att man ska söka för att det är väldigt utvecklande att utmana sig själv. Dels genom att komma på en bra idé, men om man går vidare även genom att pitcha sin idé. Det är väldigt utmanande, läskigt och KUL!

Maria Larsson
Queen Silvia Nursing Award Sverige vinnare, 2019

Det fanns inte i min vildaste fantasi att jag skulle få uppleva detta när jag påbörjade mina studier för snart 2 år sedan. Jag är både stolt och tacksam över allt detta stipendium gett mig möjlighet till. Mina finaste minnen är besöket på Silviahemmet, resan till Polen och självklart ceremonin & Dementia Forum X som båda ägde rum på slottet. Det är definitivt dagar jag aldrig glömmer!

Sara Nyström
Queen Silvia Nursing Award Sverige vinnare, 2018

Har du frågor? Kontakta oss

Om du har frågor eller förslag, vänligen skicka ett meddelande. Vi svarar så snart som möjligt.
Tack! Ditt meddelande har tagits emot!
Oj! Något gick fel när formuläret skickades in.