KARALIENĖS SILVIJOS SLAUGOS APDOVANOJIMAS LIETUVOJE

Nė viena idėja nėra per maža

Jei dirbate slaugytoja(-u) ar studijuojate slaugą Lietuvoje, kviečiame dalyvauti! Pateikite savo idėją, kaip būtų galima patobulinti vyresnio amžiaus žmonių ar demencija sergančiųjų asmenų priežiūrą. Galite pateikti tiek idėjų, kiek norite. Visos paraiškos pildomos lietuvių kalba.

2021-ųjų metų tema:
Idėjos, gerinančios vyresnio amžiaus žmonių ar demencija sergančiųjų slaugos kokybę
Paraiškos teikimo laikotarpis:
2021 m. rugsėjo 1 d. - 2021 m. lapkričio 1 d.

Laimėtojų laukia

6000 Eur stipendija
Jos Didenybės Švedijos Karalienės Silvijos diplomas
Individualiai pritaikyta mokymosi stažuotė
Tarptautinių ryšių mezgimas
Apdovanojimų ceremonija Stokholme

Dažnai užduodami klausimai

Kas gali dalyvauti Karalienės Silvijos Slaugos Apdovanojimo konkurse?

Visi praktikuojantys slaugytojai bei slaugos studentai Lietuvoje gali dalyvauti pateikdami savo idėjas. 


Norėdami dalyvauti turi pateikti paraišką su savo idėja, kuri susijusi su vyresnio amžiaus ar demencija sergančiųjų slaugos kokybės gerinimu.


Kada galima pateikti paraiškas?

Slaugytojai ir slaugos studentai gali teikti paraiškas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki lapkričio 1 d.

Kokias idėjas galima pateikti?

Galima pateikti bet kokias dar neįgyvendintas arba jau įgyvendinamas savo idėjas, kurios  padeda pagerinti vyresnio amžiaus ar demencija sergančiųjų slaugos paslaugų kokybę.  

Nėra per mažos ar per didelės idėjos apimties. Visos jūsų teikiamos idėjos yra svarbios.

Kiek idėjų galiu pateikti?

Kiekvienas dalyvis gali pateikti neribotą idėjų skaičių, jei jis atitinka šias sąlygas - yra slaugos studentas arba dirba slaugytoju.

Kaip bus atrinkti šeši į finalą patekę dalyviai?

6 finalistai pristatys savo idėjas projekto Atrankos komisijai susitikime 2021 m. gruodžio mėn. 


5 finalistai bus atrinkti peržiūrėjus pateiktas idėjas. Šią atranką įvykdys projekto organizatorius Lietuvoje Addere Care ir Atrankos komisijos nariai. 


Šeštasis į finalą patekęs dalyvis bus atrinktas balsavimo Facebook metu 2021 m. lapkričio mėn. pabaigoje.


Visi finalistai bus paskelbti 2021 m. lapkričio mėnesio pabaigoje.

Kaip aš sužinosiu, ar mano idėja atrinkta?

Po paraiškų teikimo pabaigos, lapkričio 1 d., projekto organizatorius Lietuvoje Addere Care ir Lietuvos Atrankos komisija peržiūrės pateiktas idėjas. 


Atrinkti 6 finalistai, kurie idėją pristatys komisijai gruodžio mėn., bus paskelbti 2021 m. lapkričio pabaigoje. Kiekvienas finalistas bus asmeniškai informuotas. 


Projekto nugalėtojas bus informuotas asmeniškai po Atrankos komisijos susitikimo. Viešai nugalėtojas bus paskelbtas gruodžio 23 d. visose projekte dalyvaujančiose valstybėse – Švedijoje, Suomijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Lietuvoje bei Vašingtono valstijoje, JAV. Gruodžio 23 d. – Švedijos Karalienės Silvijos gimimo diena.

Pagal kokius kriterijus bus vertinamos pateiktos idėjos?

Finaliniame susitikime su Atrankos komisija, kiekviena pateikta idėja ar sprendimas bus vertinama pagal šiuos kriterijus: 


1) Problemos sprendimas:

 • Kokia yra problema ar iššūkis, kurią pateikta idėja sprendžia?
 • Kaip dalyvis sugalvojo šią idėją?
 • Kokia nauda būtų slaugytojams, slaugos komandoms, šeimos nariams, pacientams ar visuomenei pritaikius šią idėją?

2) Idėjos įgyvendinimo apimtis ir laiką:

 • Kaip plačiai galima pritaikyti idėją?
 • Kokiose kitose sveikatos apsaugos ar kitose srityse gali būti pritaikytos idėjos? 
 • Jei idėja jau įgyvendinama, koks buvo jos įgyvendinimo procesas? Ar buvo lengva ją pritaikyti praktikoje?
 • Jei idėja dar neįgyvendinta, kokius pasiruošimo etapus reikia pereiti norint ją pritaikyti?

3) Kandidato įvertinimas: 

 • Ar kandidatas pasiruošęs pristatyti ir apginti savo idėją?
 • Ar kandidatas geba laisvai bendrauti, sudominti komisiją, panaudoti argumentus ar moksliškai pagrįstus faktus įtikinant komisiją savo idėjos tinkamumu. 


Pagal šiuos kriterijus bus renkamas Apdovanojimo nugalėtojas.

Kas sudaro atrankos komisiją?

Pradinę idėjų peržiūrą ir atranką atlieka pagrindinis projekto partneris Lietuvoje – Addere Care. Apdovanojimo atrankos komisija sudaryta iš projekto partnerių bei kitų ekspertų Lietuvoje atrenka idėjas patenkančias į finalą ir projekto nugalėtoją Lietuvoje. 


Projekto atrankos komisija sudaroma iš organizacijų ir žmonių turinčių juos vienijantį interesą įvertinti ir atkreipti dėmesį į slaugos talentus Lietuvoje.  Organizacijos, kurios yra projekto partneriai, prisidės ir prie specialios praktikos programos apdovanojimo laimėtojui sudarymo įtraukiant asmenines konsultacijas ar įdomius pažintinius vizitus.


Kaip vyksta finalinis Atrankos susitikimas su Atrankos komisija? Kas jame dalyvaus?

Finalinis atrankos komisijos susitikimas vyksta gruodžio mėn. pradžioje. Tai susitikimas (fizinis arba nuotolinis, priklausomai nuo aplinkybių) toje šalyje, kur vyksta apdovanojimas. Atrankos komisija susitinka su kiekvienu į finalą atrinktu dalyviu. Atstovas iš Swedish Care International taip pat gali dalyvauti. 


Kiekvienas dalyvis turi 10 minučių savo idėjos pristatymui. Po pristatymo komisijos nariai užduoda klausimus. 


Po pristatymų, Atrankos komisijos nariai aptaria visas idėjas ir dalyvius, bei išrenka apdovanojimą gausiantį dalyvį.


Ką aš turiu žinoti prieš dalyvaudamas ir tapdamas Karalienės Silvijos Slaugos Apdovanojimo laureatu?

Kaip atrinktas laimėtojas, gausite teisę į 6000 Eur stipendiją bei asmeninę su projekto partneriais sudarytą stažuotės programą. Kaip apdovanojimo laureatas privalote dalyvauti visose pagrindinėse su projektu susijusiose veiklose (pvz., apdovanojimų ceremonijose, suderintuose susitikimuose su projekto partneriais, susitikimuose su žiniasklaida ar pan.). 


Daugiau informacijos apie projekto laimėtojo teises ir pareigas pateikta Sutartyje.


Kur bus paskelbta mano idėja?

Jei pateiksite savo paraišką konkursui, tavo vardas, pavardė, atstovaujama organizacija, idėja bei nuotrauka gali būti skelbiama:

 • Projekto ir projekto partnerių socialinių tinklų puslapiuose
 • Metinėje projekto idėjų knygoje
 • Spaudos pranešimuose bei kitoje projekto komunikacijoje, jei tapsi projekto finalininku ar laimėtoju. 


Daugiau informacijos apie projekto laimėtojo teises ir pareigas pateikta Sutartyje


Konkursas gerbia jūsų teises į jūsų asmeninę informaciją (GDPR), tad jūsų kontaktiniai duomenys ar kita informacija nepaminėta aukščiau nebus viešinama ar perduodama tretiesiems asmenims.


Kas nutiks po nugalėtojo paskelbimo gruodžio 23 d.?

2022-aisiais, projekto organizatoriai Lietuvoje – Addere Care – susisieks su apdovanojimo laimėtoju ir pradės kartu planuoti stažuotę. 


Vietinė apdovanojimų ceremonija bei pagrindinė apdovanojimų ceremonija Stokholme, Švedijoje, bus surengta pirmojoje 2022 m. pusėje. Visos kelionės išlaidos laimėtojui bus padengtos projekto organizatorių Lietuvoje. 


Pagrindinėje Karalienės Silvijos Slaugos Apdovanojimo ceremonijoje Karališkuose Rūmuose Stokholme, Švedijoje, laimėtojui diplomą įteiks Jos Didenybė Švedijos karalienė Silvija.


Kada nugalėtojas gauna savo apdovanojimą?

6000 Eur piniginį apdovanojimą nugalėtojas gauna iš karto po pagrindinės ceremonijos Stokholme, bet ne vėliau negu iki prasidedant kitam atrankos etapui (rugsėjį 2022 m.).  


Diplomą gauna pagrindinės ceremonijos metu. O stažuotės susitikimai ir veiklos vykdomos 2022 metų eigoje asmeniškai suderintu metu.


Ar privaloma atlikti stažuotę?

Asmeninė stažuotė yra svarbi ir privaloma projekto ir apdovanojimo dalis. Stažuotės tikslas – suteikti naudingų žinių, patirties, kontaktų apdovanojimo laimėtojui, praplėsti jo akiratį, pristatyti projekto partnerius ir jų veiklą iš įvairių perspektyvų taip prisidedant prie apdovanojimo laimėtojo sėkmingos karjeros ir ateities, galimo idėjos įgyvendinimo.  


Stažuotė yra asmeninė ir pritaikyta prie laimėtojo galimybių. Stažuotės veiklų pavyzdžiai:

 • Susitikimai su organizacijomis-projekto partneriais
 • Dalyvavimas konferencijose ar kitose edukacinėse veiklose kartu su projekto organizatoriumi
 • Įvairių sveikatos srities įstaigų, jų skyrių aplankymas ar trumpalaikė praktika jose, susipažįstant su jų veikla, skirtingomis slaugytojų rolėmis ir atsakomybėmis
 • Apsilankymas medicininę ar pan. įrangą gaminančioje kompanijoje, sužinant apie jų produktų vystymą ir gamybą, slaugytojų indėlį
 • Dalyvavimas įvairiose Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo viešinimo veiklose kartu su projekto organizatoriumi ar partneriais. 


Daugiau informacijos apie projekto laimėtojo teises ir pareigas pateikta Sutartyje


Kur galėčiau gauti daugiau informacijos? 

Sekite Queen Silvia Nursing Award Lithuania Facebook ir Instagram puslapius ir juose skelbiamas naujienas. 

Taip pat galite kreiptis į organizatorius kontaktų skiltyje nurodytais kontaktais.

Jei dar turite neatsakytų klausimų, susisiekite su projekto organizatoriais.

Partneriai:

Konkursas suteikia galimybę atkreipti dėmesį į naujas idėjas slaugoje, siekti jų įgyvendinimo. Kadangi tuo metu, kai buvo paskelbtas konkursas, jau turėjau keletą idėjų, nebuvo abejonių jų pristatyti kitiems. Manau, kiekvienas slaugytojas turi sumanymų, ką ir kaip reikia keisti, tobulinti, o medicinoje ne mažiau svarbu ir įvairūs išradimai, patobulinimai. Nors nėra galimybės pamatyti visų pateiktų idėjų, tačiau neabejoju, kad jos yra svarbios ir prasmingos ir būtų gražu siekti jų įgyvendinimo.

Rima Kalinauskaitė
Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo finalininkė, 2020

Su nekantrumu lauksiu rugsėjo mėnesio ir galimybės inicijuoti naujas idėjas. Idėjų pateikimas tikrai labai paprastas ir nėra ribojamas jų skaičius!
Asmeniškai man, ypatingai šiais metais, laimėtojai yra visi, kas pateikė idėjas. Man patiko žinomos ir kitos idėjos. Kurios tikrai vertos mūsų visų dėmesio ir įgyvendinimo. Tad tobulinkime jas šiam rudeniui!

Aliesia Dulevičienė
Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo finalininkė, 2020

Projektas suteikė neįkainojamą patirtį kaip esamai slaugos studentei. Konferencijų, demencijos forumo bei stažuočių slaugos namuose "Addere Care", farmacijos įmonėje "Corpus Medica" bei "Salts Healthcare" metu įgijau teorinių bei praktinių žinių. Projektas suteikė galimybę tobulėti kaip būsimai slaugytojai: sutikau daug nuostabių ir įkvepiančių žmonių; keitėmės ir bendravome apie inovatyvias idėjas gerinančias slaugytojų bei pacientų kasdienybę. Buvimas šio projekto dalimi suteikia neužmirštamų džiugių emocijų bei optimistišką ir inovatyvų požiūrį į slaugą.

Karolina Adomavičiūtė
Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo laimėtoja, 2020

Turite klausimų? Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų ar pasiūlymų, parašykite mums ir mes jums atsakysime kaip galėdami greičiau.
Ačiū! Jūsų paraiška buvo priimta!
Ups! Įvyko kažkokia klaida priimant jūsų paraišką.