QUEEN SILVIA NURSING AWARD SUOMI

Ingen idé är för liten

Det går att delta så länge du är en sjuksköterska eller sjuksköterskestudent i Finland! Skicka in din idé om hur äldre- och demensvården kan förbättras. Du kan skicka in hur många idéer du vill. Det går dessutom alldeles utmärkt att ansöka på finska eller svenska.

Tema 2021:
Idéer för att förbättra äldre- eller demensvården
Ansökningsperiod:
1 september 2021 – 1 november 2021

Vinnare får

Prissumma på € 6000
Diplom från Hennes Majestät Drottning Silvia
Skräddarsydda inlärningsmöjligheter
Internationellt nätverksbyggande
Prisceremoni i Stockholm

Vanliga frågor

Vem kan ansöka?

Arbetande sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter i Finland.

När kan jag ansöka?

Mellan 1 september och 1 november 2021.

Vad för sorts idéer letar ni efter?

Du kan skicka in vilken idé som helst så länge det är relaterat till förbättring av äldre- eller demensvård. Det spelar ingen roll om din idé är hypotetisk eller implementerad.

Hur många gånger kan jag ansöka?

Du kan ansöka hur många gånger du vill!

Kan min ansökan vara skriven på svenska eller måste jag använda engelska?

Det går alldeles utmärkt att ansöka på finska eller svenska.

De flesta projektaktiviteter (bl.a. möten med juryn) och kommunikation med organisatörer som Swedish Care International i Finland och Sverige kommer utföras på finska, svenska eller engelska. Kunskaper i engelska är inte ett krav, men det underlättar slutceremonin och andra internationella aktiviteter som främst utförs på engelska.

Vilka är jurymedlemmarna?

Juryn består av svenska och finska partners till Queen Silvia Nursing Award Finland. Dessa organisationer vill alla förbättra möjligheterna för sjuksköterskor med talang i sina respektive regioner. De kommer arbeta tillsammans för att utvärdera alla inskickade idéer.

Hur kommer idéerna utvärderas?

Varje inskickad idé eller lösning kommer utvärderas utifrån följande kriterier:

1) Problemlösningsomfång

 • Är problemet som adresseras relevant?
 • Vad skulle fördelarna vara för sjuksköterskor och vårdteam som anammar din idé eller lösning?
 • Är idén kreativ?

2) Skalbarhet och tiden det tar att verkställa

 • Hur brett kan din idé eller lösning (potentiellt) implementeras?
 • Har implementeringsprocessen tänkts igenom väl?

3) Utvärdering av ansökande

 • Är ansökande beredd att försvara sin idé eller lösning?
 • Är ansökande kommunikativ, har lätt att engagera juryn och använda vetenskapsbaserad bevisföring för att övertyga juryn om idéns tillämplighet?
 • Har ansökande potential att bli aktiv förespråkare och representant för sjuksköterskeyrket och priset?
Hur vet jag om jag gått vidare i urvalsprocessen?

Finalisterna kommer utses i slutet av november 2021. Varje finalist kommer personligen kontaktas av lokala organisatörer.

Hur kommer finalisterna tillkännages?

I slutet av november 2021 kommer 6 finalister nomineras via sociala medier och andra kommunikationsmedel.

5 av finalisterna väljs av juryn baserat på deras idéer eller lösningar.

Den 6:e finalisten kommer väljas genom en engagemangskampanj på sociala medier (Facebook) i slutet av november.

Vad kommer hända på jurymötet?

I början av december kommer ett jurymöte äga rum. Det är ett halvdagsmöte som man kan delta i online eller på plats i Finland.

Detta är en möjlighet för juryn att höra varje finalists idé presenteras formellt. Varje presentation kommer pågå i 10 minuter. Efteråt får juryn möjlighet att ställa frågor.

När utses vinnaren?

Den finska vinnarstipendiaten kommer utses 23 december 2021 för att ära traditionen av att utse vinnaren på Hennes Majestät Drottning Silvias födelsedag.

Vad behöver jag veta om jag vinner Queen Silvia Nursing Award?

Som utvald stipendiat av Queen Silvia Nursing Award Finland är du berättigad till ett stipendium på 6 000 Eur och specialgjorda inlärnings- och nätverkandemöjligheter med partners i Finland. Ytterligare internationella aktiviteter kan också organiseras. Du förväntas ta emot ditt diplom från Hennes Majestät Drottning Silvia under prisceremonin i Stockholm (kostnaderna täcks).

Som vinnande stipendiat måste du kunna delta i huvudaktiviteter relaterade till projektet (t.ex. prisceremonier och möten med huvudstipendiater) och vara villig att representera priset i allmänna sammanhang (intervjuer, inlägg på sociala medier, osv).

Här hittar du mer information om stipendiatavtalet.

Var kommer min idé tillkännages?

Ditt namn, din organisations eller ditt universitets namn, idé(er) och bild kan komma att användas

 • Av projektpartners på sociala medier
 • I det årliga tillkännagivandet av projektets bästa idéer på projekthemsidor, nyhetsbrev och genom andra kanaler
 • Pressmeddelanden och annan kommunikation relaterad till projektet om du blir stipendiat
Vad händer efter 23 december då vinnaren utsetts?

Under 2021 kommer en utvald Finlands stipendiaten kallas till ett möte med Queen Silvia Nursing Award i Finland för att börja planera deras specialanpassade inlärningsmöjligheter inför det kommande året.  

Lokala och internationella ceremonier kopplade till Queen Silvia Nursing Award kommer arrangeras under våren 2022. Resekostnader kommer täckas av organisationen Queen Silvia Nursing Award och partners i Finland.

Under Queen Silvia Nursing Awards stora huvudceremoni i Stockholm våren 2022 (beroende på pandemin) kommer stipendiater få ett certifikat direkt från Hennes Majestät Drottning Silvia.

När får jag mitt stipendium?

Du kommer få ditt stipendium på 6 000 Eur strax efter huvudceremonin. Senast innan början av nästa projektcykel (september 2022).

Måste jag använda de specialutformade inlärningsmöjligheterna?

De specialutformade inlåningsmöjligheterna är en central och obligatorisk del av stipendieprogrammet.

Dessa möjligheter är specialgjorda för att passa ditt schema och din tillgänglighet. Nedan följer några exempelaktiviteter:

 • Introduktion till partnerorganisationer
 • Delta i konferenser, workshops och utbildningsrelaterade aktiviteter med partnerorganisationer
 • Arbeta tillsammans med sjuksköterskor på ett äldreboende
 • Besöka olika sjukhusavdelningar och lära dig om deras arbetssätt och sjuksköterskans roll i olika processer
 • Besöka ett produktutvecklingsföretag för att lära dig om deras företag och potentiella roller sjuksköterskor kan ha i deras organisation.
 • Delta i aktiviteter relaterade till huvudpartners och andra partnerorganisationers marknadsföring
 • Träffa vinnare och deltagare från andra länder (via nätet eller fysiskt)

Organisatörerna av Queen Silvia Nursing Award och partners kommer arbeta med dig för att på ett flexibelt sätt kunna arrangera dessa aktiviteter. Målet är att du ska få ta del av så många olika perspektiv inom sjukvården och relaterade industrier som möjligt.

Var god läs igenom stipendiatavtalet för mer information.

Vi har lokalt stöd från:

Det viktigaste jag lärde mig var att det inte krävs stora uppfinningar för att förse människor med äldreomsorg av hög kvalitet. All vårdpersonal kan få bra idéer från yrket och detta stipendium ger oss en fantastisk möjlighet att få vår röst och våra idéer hörda. Stipendiet ger oss nya erfarenheter som vi inte hade fått utan det.

Maiju Björkqvist
Queen Silvia Nursing Award vinnare 2018

Jag tycker att alla sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter ska ansöka eftersom även den minsta av idéer kan vara användbar och göra någons liv bättre. Det finns inget att förlora, men så mycket att vinna. Fantastiska erfarenheter, nya kontakter, självförtroende, en chans att påverka framtida vård, bra tips för vård och så mycket mer!

Janina Viitasari
Queen Silvia Nursing Award vinnare 2019

Har du frågor? Kontakta oss

Om du har frågor eller förslag, vänligen skicka ett meddelande. Vi svarar så snart som möjligt.
Tack! Ditt meddelande har tagits emot!
Oj! Något gick fel när formuläret skickades in.