BLI EN PARTNER

Att stödja sjuksköterskor

Det är med stolthet vi delar denna prestigefyllda möjlighet att fira och upphöja sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter i Finland. Genom att samarbeta med Queen Silvia Nursing Award Finland hjälper ni uppmärksamma sjuksköterskeyrket och driva innovation och utveckling inom sjukvården.

Queen Silvia Nursing Award Finland är en utmärkelse utan dess like.

Tre anledningar att bli partner

Få bättre synlighet och engagemang från sjuksköterskor.
Er organisation kommer ligga i framkant beträffande kultivering av nutidens och framtidens sjuksköterskor och hälsovårdsexperter.
Stärk lovande sjuksköterskor med talang.
 Er organisation kommer direkt påverka expansionen och hållbarheten av ett framgångsrikt professionellt nätverk.
Nätverksbyggande med intressenter inom industrin.
Er organisation kommer träffa intressenter inom sjukvården och parallellt liggande branscher, vilket erbjuder nya möjligheter.

Hur du blir en partner

Er organisation kan välja att stödja projektet i Finland.

Queen Silvia Nursing Award möjliggörs genom samarbete och partnerskap med organisationer som er. Om ni önskar bli en partner, vänligen kontakta oss så att vi kan påbörja en dialog och lära oss mer om er organisation.

Kontakta oss
Tidigare vinnare:

En vänlig dörrvakt

Idén är att skapa en ”talande dörrvakt” som aktiveras då ett dörrhandtag vidrörs för att påminna eller lugna äldre och personer med minnessjukdomar. Rösten kan exempelvis tillhöra en anhörig och komma med förinspelade uppmaningar och påminnelser.

Katri Sajama, som kom på denna idé, studerar första året på sjukskötarutbildningen på Tammerfors yrkeshögskola. Hon är den fjärde Queen Silvia Nursing Award-stipendiaten i Finland och den andra utav dessa som studerar på Tammerfors Yrkeshögskola.

Juryn gav följande motivering för sitt val: ”Katris idé förenar empati och teknologi, och påvisar en innovativ och genomförbar lösning”.

Katri Sajama
Sjukskötarstudent från Tammerfors Yrkeshögskola
Vinnare
, 
2017

Sysselsättningsrum för personer med minnessjukdom

Idén handlar om att införa ett aktivitetsrum på vårdenheter för personer med minnessjukdom för att motverka inaktivitet, rastlöshet och känsla av begränsning.

Juryn utsåg Maiju till årets stipendiat med följande motivering: ”Juryn vill med sitt val uppmuntra till kreativa idéer och förändringar i arbetssätt. Denna idé är i all sin enkelhet en värdig efterföljare till de tekniska lösningar som lyfts fram under gångna år för att utveckla äldre- och demensvården. Maijus idé stöder på ett respektfullt sätt självbestämmanderätten och rätten till sysselsättning hos personer med minnessjukdom. Juryns bedömning är att Maiju och hennes idé grundar sig i positiv psykologi och personcentrering”. 

”Så härligt det vore för personen med demenssjukdom att hitta en dörr som inte är låst, där man kunde kliva in och sysselsätta sig med prylar av säkert material. Min idé är alltså ett rum på enheter för personer med demenssjukdom som är fyllt med vardagliga och säkra prylar som får flyttas och organiseras. På detta sätt kan man trygga aktiviteter och angenäma sysselsättningar dagligen utifrån personens villkor.” – Maiju Björkqvist


Maiju Björkqvist
Sjukskötarstudent från Vaasan Ammattikorkeakoulu
Vinnare
, 
2018

FinnHELP

Videochat-tjänsten FinnHELP som riktar sig till psykiskt utmattad vårdpersonal och sjuksköterskor i Finland. Den virtuella tjänsten har sedan sin början i maj 2020 redan hunnit ge stöd till över 70 användare.

Juryns motivering var: ”Inkas redan utvecklade lösning förebygger utmattning och depression bland verksamma sjuksköterskor. Lösningen som idag möjliggörs av en stor mängd volontära drivkrafter har stor utvecklingspotential och flexibilitet med hjälp av långsiktig investering. Under en pandemi lik COVID-19 behöver vi speciellt värna om våra sjukskötersketalanger och erbjuda dem stöd i alla dess möjliga former framåt.”

Inka Häkkinen är till vardags praktiserande sjuksköterska på Kymmenedalens centralsjukhus i Kotka, men har på sidan om arbetet utvecklat den personliga videochat-tjänsten FinnHELP med stöd av teamet på FinnEM ry och ett antal delinvesteringar från aktörer inom den finska vården. Utöver den virtuella tjänsten som fortfarande är i utvecklingsstadiet ligger i planerna framåt också ett gemensamt forskningsarbete tillsammans med Arbetshälsoinstitutet. Arbetet omfattar framtagandet av en hållbar mix av stödprocesser som yrkesverksamma inom vården kan ta till stöd för att fortsatt orka arbeta trots pandemins utsträckning.

Inka Häkkinen
Sjuksköterska på Kymmenedalens centralsjukhus
Vinnare
, 
2020

Vi har lokalt stöd från:

Har du frågor? Kontakta oss

Om du har frågor eller förslag, vänligen skicka ett meddelande. Vi svarar så snart som möjligt.
Tack! Ditt meddelande har tagits emot!
Oj! Något gick fel när formuläret skickades in.